Życie w pewnej określonej społeczności lokalnej zawsze stwarza jakieś problemy, mniejsze czy większe trudności, wynikające ze starć, napięć, różnicy zdań, różnic ideologicznych, odmiennych dążeń i wartości, hierarchii celów, wyznaczanych misji etc. otoczenie biznesowe na małym obszarze działań jest specyficzne i dość jasno ukierunkowane, co z reguły determinowane jest konkretnymi uwarunkowaniami, wynikającymi z życia na danym […]