Najważniejszym celem przeprowadzanego studium wykonalności projektu, jest określenie zarówno sposobów, jak i zakresu rozwiązywania zidentyfikowanych problemów, a również weryfikacja szans realizacji projektu i kontrola jego późniejszego funkcjonowania. Studium wykonalności pełni bardzo ważną rolę w procesie oceny projektów inwestycyjnych, które dofinansowywane są z funduszy europejskich. W dokumentach Komisji Europejskiej, to właśnie faza przedinwestycyjna i przygotowawcza jest […]