Pozyskiwanie funduszy unijnych czy też takich pochodzących z budżetu państwa nie jest wcale takie proste. Ubiegając się bowiem o otrzymanie dotacji, należy być przygotowanym na to, że mamy obowiązek spełnienia wielu, ściśle określonych kwestii formalnych.