Rynek usług konsultingowo – doradczych w Europie obsługują tak naprawdę trzy grupy firm:  duże, najczęściej międzynarodowe firmy doradcze, zwane mianem Top 20,  średniej wielkości firmy konsultingowo – doradcze, które charakteryzuje przychód roczny na poziomie co najmniej 500 tys. euro,  małe firmy doradcze, gdzie przychód roczny kształtuje się na poziomie kwoty poniżej 500 tys. euro.