Konsulting poznań w zakresie doradztwa strategicznego zorientowany jest przede wszystkim na określenie optymalnej drogi rozwoju danego przedsiębiorstwa spośród wszelkich możliwych wariantów i scenariuszy rynkowych. Nadrzędną funkcją przeprowadzania doradztwa strategicznego jest dążenie do wzrostu wartości samego przedsiębiorstwa.