Pula pieniędzy, którą przydzielono województwom na lata 2015 ? 2020 wynosi łącznie 31,28 miliardy euro, co stanowi aż około 40% całości budżetu polityki spójności w naszym kraju. Należy jednak zaznaczyć, że poziom udzielanych beneficjentom dofinansowań jest nierównomierny i waha się w zależności od regionu. Jeśli więc zależy nam na pozyskaniu tych środków, warto zapoznać się […]