Dotacje dla firm przydzielane ze środków unijnych posiadają szereg zalet (o czym pod linkiem: http://www.strategor.pl/). Poza oczywistymi kwestiami, związanymi z tym, że umożliwiają one realizację szeregu przedsięwzięć biznesowych (zwłaszcza poprzez swój bezzwrotny charakter), warto wspomnieć również o innych aspektach z nimi powiązanymi.