Z dotacji unijnych korzystało i korzysta nadal wiele grup społecznych, w tym również rolnicy, którzy zdaniem wielu okazali się najbardziej uprzywilejowaną w tej materii grupą. Niestety, chęć pozyskania pieniędzy, dopisywała także osobom nieuczciwym (więcej).