Dotacje unijne – czy wymagany jest wkład własny przy ubieganiu się o dotację?

Dotacje unijne dla wielu osób i podmiotów stanowią realną szansę na zrealizowanie wielu przedsięwzięć i projektów. Skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych nie jest jednak przedsięwzięciem prostym. Wymaga nie tylko wiedzy, ale także i doświadczenia.

Wkład własny

Dotacje unijne dla wielu osób i podmiotów stanowią realną szansę na zrealizowanie wielu przedsięwzięć i projektów

Autor zdjęcia: homethods

Wiele osób zamierzających ubiegać się o dotacje, zastanawia się nad tym, czy wymagane jest posiadanie tak zwanego wkładu własnego. Najczęściej, w większości konkursów wkład własny jest wymagany. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wnioskodawcy starają się uzyskać pieniądze na założenie swojej działalności gospodarczej. Wprawdzie w takim przypadku, gdy wypłacana ma być dotacja z Urzędu Pracy wkład własny nie jest wymagany, to jednak w części urzędów wygląda to tak, że posiadanie takiego zaplecza finansowego działa na korzyść wnioskodawcy, zwiększając jego szanse na uzyskanie wsparcia. W tym przypadku wkład własny jest więc bardzo pomocny.

Jeśli mamy jednak do czynienia z działającymi już firmami, wkład własny wymagany jest tu w zasadzie każdorazowo.

Rozważając kwestie związane z wkładem własnym trzeba jednak podkreślić, że wysokość wymaganego wkładu własnego zależna jest przede wszystkim od programu w ramach którego staramy się o dotacje. Najczęściej wymagany wkład własny mieści się w zakresie 15%-50%.

Warto tu jednak podkreślić, że wkład własny nie muszą stanowić wcale środki, które wnioskodawca ma na swoim koncie bankowym. Do wykazania się wkładem własnym wykorzystać można z powodzeniem także środki uzyskane z pożyczki, czy też kredytu.

Wcześniej wykonana inwestycja jako wkład własny?

Niestety jako wkład własny nie są uznawane wcześniej poczynione inwestycje, ani ich część, która została wykonana przed złożeniem wniosku o przyznanie dotacji. Jeśli więc zdarzy się sytuacja, w której jakiś czas temu wnioskodawca wyremontował za własne pieniądze halę produkcyjną, a obecnie zamierza zakupić do niej nowe maszyny i wyposażenie, to wykonany uprzednio remont nie będzie mógł być zaliczony jako wkład własny. Wynika to z tego, że zakup maszyn i urządzeń zostanie potraktowany jako nowa, zupełnie odrębna inwestycja, niepowiązana z inwestycją wcześniej poczynioną.