Fundusze unijne – pozyskiwanie i rozliczanie

Fundusze pochodzące z budżetu unijnego, w szczególności zaś te, które wypłacane są w postaci dotacji, diametralnie odmieniły obraz polskiej gospodarki. Korzystny wpływ jaki odegrały na polską rzeczywistość, dostrzec można niemalże wszędzie.

Fundusze pochodzące z budżetu unijnego, w szczególności zaś te, które wypłacane są w postaci dotacji, diametralnie odmieniły obraz polskiej gospodarki

Autor zdjęcia: wocintechchat.com

Niestety, nie jest łatwo ani je dostać ani utrzymać, wynika to bowiem z tego, że rozliczanie projektów unijnych również nie należy do zadań prostych. Urzędnicy bardzo wnikliwie sprawdzają każdy wydatek, analizują również umowy zawierane z kontrahentami i przyjęty z nimi sposób rozliczeń.

Wniosek o dofinansowanie

Ale, aby dojść do rozliczenia projektu, najpierw trzeba zadbać o to, by znaleźć się w gronie beneficjentów programu pomocowego. Nie jest tak, że wniosek się po prostu wypełnia, składa i po kilkudziesięciu dniach ma się już pieniądze na koncie. W praktyce to bardzo skomplikowana procedura, w przejściu której nieocenione są firmy doradcze specjalizujące się w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Każdy wniosek o dofinansowanie jest bardzo szczegółowo weryfikowany zarówno pod kątem merytorycznym, jak i zgodności z regulaminem konkursu. Aby móc go więc należycie opracować, konieczne jest posiadanie nierzadko bardzo szczegółowej wiedzy z zakresu:

  • prawa,
  • marketingu,
  • ekonomii,
  • analizy finansowej,
  • techniki,
  • a czasem nawet i psychologii.

We wniosku zadbać należy nie tylko o to, by zachowana była w nim należyta spójność i logika, ale także to, by doskonale wpisywał się on w reguły konkursowe.