Dotacje unijne pozyskało wiele firm i organizacji, korzystając z przeróżnych programów pomocowych (http://www.strategor.pl/). Pieniądze pozyskane w ten sposób w istotny sposób odmieniło polskie oblicze, przynosząc nam wszystkim wiele pozytywnych zmian. Dzięki dotacjom sfinansowanych zostało wiele projektów, których wcielenie w życie nie byłoby możliwe tylko dzięki środkom własnym tychże podmiotów. Biorąc pod uwagę bezzwrotny charakter dotacji, […]

Są ludzie, w których drzemie potencjał. Czasem, po latach pracy na etacie dochodzą pewnego dnia do wniosku, że chcą od życia czegoś więcej i że na coś więcej ich stać. Na ogół, w takiej sytuacji decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej, szukając dla siebie miejsca na rynku (więcej: http://info.gazetapraca.pl/temat/gazetapraca/jak+założyć+działalność+gospodarczą). Tak naprawdę popyt na różnego […]

Dotacje dla firm przydzielane ze środków unijnych posiadają szereg zalet (o czym pod linkiem: http://www.strategor.pl/). Poza oczywistymi kwestiami, związanymi z tym, że umożliwiają one realizację szeregu przedsięwzięć biznesowych (zwłaszcza poprzez swój bezzwrotny charakter), warto wspomnieć również o innych aspektach z nimi powiązanymi.

Pula pieniędzy, którą przydzielono województwom na lata 2015 ? 2020 wynosi łącznie 31,28 miliardy euro, co stanowi aż około 40% całości budżetu polityki spójności w naszym kraju. Należy jednak zaznaczyć, że poziom udzielanych beneficjentom dofinansowań jest nierównomierny i waha się w zależności od regionu. Jeśli więc zależy nam na pozyskaniu tych środków, warto zapoznać się […]

Konsulting poznań w zakresie doradztwa strategicznego zorientowany jest przede wszystkim na określenie optymalnej drogi rozwoju danego przedsiębiorstwa spośród wszelkich możliwych wariantów i scenariuszy rynkowych. Nadrzędną funkcją przeprowadzania doradztwa strategicznego jest dążenie do wzrostu wartości samego przedsiębiorstwa.