Konsulting Poznań to niewątpliwie prestiż i wysokie zarobki, czasem kilkukrotnie przekraczające średnią krajową. Konsulting to także sprecyzowana ścieżka rozwoju i ciekawa, niemonotonna praca. Usługi o charakterze konsultingowo-doradczym to wysoce wyspecjalizowane: 

Konsulting poznań w zakresie doradztwa strategicznego zorientowany jest przede wszystkim na określenie optymalnej drogi rozwoju danego przedsiębiorstwa spośród wszelkich możliwych wariantów i scenariuszy rynkowych. Nadrzędną funkcją przeprowadzania doradztwa strategicznego jest dążenie do wzrostu wartości samego przedsiębiorstwa.

Rynek usług konsultingowo – doradczych w Europie obsługują tak naprawdę trzy grupy firm:  duże, najczęściej międzynarodowe firmy doradcze, zwane mianem Top 20,  średniej wielkości firmy konsultingowo – doradcze, które charakteryzuje przychód roczny na poziomie co najmniej 500 tys. euro,  małe firmy doradcze, gdzie przychód roczny kształtuje się na poziomie kwoty poniżej 500 tys. euro.