Dotacje unijne, a już w szczególności te, które dedykowane są przedsiębiorcom, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem w naszym kraju. Przyczyn tego stanu rzeczy należy doszukiwać się zwłaszcza w tym, że dzięki pozyskaniu takich środków, firmy mogą się rozwijać, wykonując istotny i zauważalny skok technologiczny, znacznie umacniając dzięki temu swoją pozycję na rynku. Bardzo dobrym przykładem […]

Życie w pewnej określonej społeczności lokalnej zawsze stwarza jakieś problemy, mniejsze czy większe trudności, wynikające ze starć, napięć, różnicy zdań, różnic ideologicznych, odmiennych dążeń i wartości, hierarchii celów, wyznaczanych misji etc. otoczenie biznesowe na małym obszarze działań jest specyficzne i dość jasno ukierunkowane, co z reguły determinowane jest konkretnymi uwarunkowaniami, wynikającymi z życia na danym […]