Każdy, kto próbował swych sił w walce o dotacje i inne formy wsparcia z budżetu Unii Europejskiej, wie, że pozyskiwanie funduszy unijnych do zadań prostych nie należy (kilka słów więcej tutaj: http://www.strategor.pl/). W praktyce, dotacje unijne są możliwe do pozyskania, tylko wtedy, gdy wie się:

Dotacje unijne pozyskało wiele firm i organizacji, korzystając z przeróżnych programów pomocowych (http://www.strategor.pl/). Pieniądze pozyskane w ten sposób w istotny sposób odmieniło polskie oblicze, przynosząc nam wszystkim wiele pozytywnych zmian. Dzięki dotacjom sfinansowanych zostało wiele projektów, których wcielenie w życie nie byłoby możliwe tylko dzięki środkom własnym tychże podmiotów. Biorąc pod uwagę bezzwrotny charakter dotacji, […]

Dotacje unijne, a już w szczególności te, które dedykowane są przedsiębiorcom, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem w naszym kraju. Przyczyn tego stanu rzeczy należy doszukiwać się zwłaszcza w tym, że dzięki pozyskaniu takich środków, firmy mogą się rozwijać, wykonując istotny i zauważalny skok technologiczny, znacznie umacniając dzięki temu swoją pozycję na rynku. Bardzo dobrym przykładem […]

Z dotacji unijnych korzystało i korzysta nadal wiele grup społecznych, w tym również rolnicy, którzy zdaniem wielu okazali się najbardziej uprzywilejowaną w tej materii grupą. Niestety, chęć pozyskania pieniędzy, dopisywała także osobom nieuczciwym (więcej).

Dotacje dla firm, niezależnie od tego, z jakiego sektora jest dana firma niewątpliwie stanowią łakomy kąsek (o czym również tutaj: http://www.strategor.pl/). Dzięki uzyskanym z takiego źródła pieniądzom można sfinansować szereg inwestycji, w tym również działań związanych z restrukturyzacją firmy i zwiększeniem jej atrakcyjności na rynku. Dzięki dotacjom firmy rozwijają się szybciej i stają się bardziej […]