Myślisz o pozyskaniu dotacji – zacznij działać, bo może być za późno!

Dotacje unijne pozyskało wiele firm i organizacji, korzystając z przeróżnych programów pomocowych (http://www.strategor.pl/). Pieniądze pozyskane w ten sposób w istotny sposób odmieniło polskie oblicze, przynosząc nam wszystkim wiele pozytywnych zmian. Dzięki dotacjom sfinansowanych zostało wiele projektów, których wcielenie w życie nie byłoby możliwe tylko dzięki środkom własnym tychże podmiotów. Biorąc pod uwagę bezzwrotny charakter dotacji, ilość korzyści z nimi związanych znacznie przewyższa wady związane z ich pozyskiwaniem. Do wad tych zaliczyć można na przykład:

  • skomplikowane kwestie formalne związane z pozyskiwaniem środków unijnych,
  • rozbudowane procedury,
  • długi czas oczekiwania na przyznanie dotacji,
  • konieczność ścisłego przestrzegania umowy o dotację, w zakresie terminów i wydatkowania przyznanych środków,
  • itd.
Dotacje unijne pozyskało wiele firm i organizacji, korzystając z przeróżnych programów pomocowych

Autor zdjęcia: snorski

W przypadku dotacji nie ma miejsca na lekkomyślność. Jeśli bowiem cokolwiek zrealizowane zostanie w inny sposób, niezgodny z zapisami umowy o dotację, zostanie ona cofnięta, lub nieprzyjęte zostanie rozliczenie dotacji i zakwestionowane zostaną wydatki, które zostały już poniesione.

Perspektywy na kolejne lata

Niestety, najprawdopodobniej rok 2020, czyli ostatni rok obecnie obowiązującego budżetu na lata 2014-2020, będzie ostatnim, tak szczodrym rokiem dla beneficjentów dotacji i innych form unijnego wsparcia. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest prawdziwym szokiem dla wszystkich państw członkowskich. Przełoży się również bezpośrednio na finanse unijne. Do tej pory, bowiem Wielka Brytania była jednym z krajów, który mocno zasilał unijną kasę. Z pieniędzy tych dofinansowywane były państwa biedniejsze, w tym również nasz kraj. Nie mając pieniędzy tych do dyspozycji, nie da się zapewnić wsparcia na dotychczasowym poziomie. Trudno, bowiem nalewać z pustego.
Choć więc zapewne będzie można liczyć nadal na jakąś formę pomocy, to na pewno zostanie ona mocno uszczuplona. Jeśli więc rozważasz możliwość ubiegania się o dotacje dla swojej firmy, nie czekaj, bo może być za chwilę już za późno (o czym więcej tutaj: http://www.infor.pl/prawo/gmina/dzialalnosc-gospodarcza/306599,Dofinansowanie-na-rozwoj-prowadzonej-dzialalnosci-gospodarczej.html). Wiele wskazuje na to, że to ostatni dzwonek na pozyskanie unijnych pieniędzy do realizacji swoich projektów.