Dotacje unijne pozyskało wiele firm i organizacji, korzystając z przeróżnych programów pomocowych (http://www.strategor.pl/). Pieniądze pozyskane w ten sposób w istotny sposób odmieniło polskie oblicze, przynosząc nam wszystkim wiele pozytywnych zmian. Dzięki dotacjom sfinansowanych zostało wiele projektów, których wcielenie w życie nie byłoby możliwe tylko dzięki środkom własnym tychże podmiotów. Biorąc pod uwagę bezzwrotny charakter dotacji, […]

Z dotacji unijnych korzystało i korzysta nadal wiele grup społecznych, w tym również rolnicy, którzy zdaniem wielu okazali się najbardziej uprzywilejowaną w tej materii grupą. Niestety, chęć pozyskania pieniędzy, dopisywała także osobom nieuczciwym (więcej).