Fundusze pochodzące z budżetu unijnego, w szczególności zaś te, które wypłacane są w postaci dotacji, diametralnie odmieniły obraz polskiej gospodarki. Korzystny wpływ jaki odegrały na polską rzeczywistość, dostrzec można niemalże wszędzie.

Pozyskiwanie funduszy unijnych czy też takich pochodzących z budżetu państwa nie jest wcale takie proste. Ubiegając się bowiem o otrzymanie dotacji, należy być przygotowanym na to, że mamy obowiązek spełnienia wielu, ściśle określonych kwestii formalnych.